NEW HOPE

AFRICA

Fundacja Paweła Huka, który  trafił do Kenii i objął pozycję opiekuna sierocińca. Założył fundację New Hope Africa, żeby swoją działalność ustrukturyzować oraz zyskać szansę na wsparcie finansowe. Władze niestety zamknęły sierociniec, ale przydzieliły fundacji działkę w Maili Tatu, sąsiadującą z tutejszą szkołą podstawową. I tak, zamiast opieką nad sierocińcem, fundacja zaczęła zajmować się szkołą, jej uczniami i ich rodzinami.

Fundacja wspiera pobliską szkołę podstawową, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z działką, na której w przyszłości stanie sierociniec “New Hope”. Maili Tatu To Tu koncentruje się na zebraniu i zarządzaniu środkami na wykończenie budynków szkolnych, żywieniu, pokryciu potrzeb edukacyjnych i opieką medyczną dzieci ze szkoły w Maili Tatu.

10% z darowizn przeznaczana jest na cele administracyjne, takie jak: transport, opłaty za media, dodatkowe zakupy.

Misją Fundacji New Hope Africa jest Pomagać tym, którzy pomocy potrzebują najbardziej – tym, których porzuciło nie tylko państwo, ale często i rodzice – dzieciom z Kenii. Budując szkoły i przedszkola dawać im nadzieję, że mogą ruszyć z powodzeniem w świat i zmieniać go na lepsze.

                        https://mailitatutotu.com/pl